Onderwijsconferentie de Bibliotheek op school

Gepubliceerd op: 13 april 2017 13:41

Op 10 mei vindt de onderwijsconferentie 'de Bibliotheek op school' plaats. Als het gaat om het stimuleren van leesvaardigheden en leesplezier bij kinderen, spelen school en bibliotheek een belangrijke rol. Daar waar zij samenwerken, worden de beste resultaten geboekt. Met een onderwijsconferentie, laat de bibliotheek zien hoe de educatieve aanpak 'de Bibliotheek op school' werkt. Directies en leerkachten, medezeggenschapsraden, beleidsmakers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Vijf bouwstenen

De Bibliotheek op school is een nieuwe educatieve aanpak, die zich richt op taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. Bibliotheek en school spelen hierbij een cruciale rol en kunnen het effect van de Bibliotheek op school vergroten wanneer zij structureel samenwerken. Het programma van de Bibliotheek op school bestaat uit vijf bouwstenen, die tijdens de conferentie worden toegelicht:

 1. Boeken | collectie
  Een actuele en gevarieerde collectie in een inspirerende leesomgeving verrijkt het leesonderwijs en vergoot het leesplezier.
 2. Leesconsulent | expertise
  Een deskundige lees(media)consulent adviseert en ondersteunt de lees/taalcoördinator en het team van de school.
 3. Leesmonitor
  Jaarlijkse doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten.
 4. 21 toolkit | Lego education
  Mediaskills en 21e eeuwse vaardigheden helpen kinderen om zich voor te bereiden op een zelfstandige toekomst. Bibliotheken Midden-Fryslân maken o.a. gebruik van Lego education om deze vaardigheden te ontwikkelen.
 5. Lees- en mediaplan
  Jaarlijkse doelen en activiteiten worden vastgelegd in een lees- en/of mediaplan.

Inzet van het project is een stucturele samenwerking, die in overleg tussen school en bibliotheek invulling krijgt. De Bibliotheek op school is meer dan gewoon een bibliotheek op school. Tijdens de conferentie wordt dit helder uitgelegd.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur     Inloop
15.00 uur     Welkom door Hans van der Veen, wnd directeur-bestuurder SBMF
15.05 uur     Inspiratiesessie ‘Meer lezen, beter in taal’ door Kees Broekhof, senior consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Sardes
15.50 uur     Presentatie 21 toolkit | Lego education
16.00 uur     Forum met vijf ervaringsdeskundigen
16.45 uur     Infomarkt en informele afsluiting met een hapje&drankje

Kees Broekhof: 'meer lezen, beter in taal'

'Kinderen die veel lezen, doen het beter in taal en presteren beter op school'

In zijn presentatie ‘Meer lezen, beter in taal’ laat Kees Broekhof zien hoe dit komt. Wat zijn de achtergronden van taalachterstanden? Op basis van wetenschappelijk onderzoek schetst hij de effecten van lezen op de taalontwikkeling. Aan de hand van voorbeelden uit populaire kinderboeken laat hij zien hoe lezen de ontwikkeling van de woordenschat en van het begrijpend lezen beïnvloedt. Ook de functie van de monitor van de Bibliotheek op school komt aan bod. Dit digitale instrument kan door school en bibliotheek worden ingezet om effectiever te werken aan leesbevordering. Tot slot gaat hij in op de vraag wat leesbevordering bijdraagt aan de strijd tegen laaggeletterdheid.

Meer weten en aanmelden

Meer weten over de onderwijsconferentie of over het concept de Bibliotheek op school? Bel met Yke de Jong of Jitske Rozema via 058 - 234 77 77 of mail via onderwijs@sbmf.nl.